Ημερομηνία Δημοσίευσης 19/05/2019  12:59
 
 

Υψηλό αίσθημα ευθύνης: Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει;

Υψηλό αίσθημα ευθύνης Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει
Υψηλό αίσθημα ευθύνης Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει
Η

σχέση μεταξύ της αυξημένης αίσθησης προσωπικής ευθύνης και της πιθανότητας εμφάνισης Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (ΙΨΔ) ή Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής (ΓΑΔ) αποτέλεσε το αντικείμενο νέας επιστημονικής μελέτης.

Οι ερευνητές έστειλαν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε φοιτητές στις ΗΠΑ για να κατανοήσουν τη στάση τους όσον αφορά στην προσωπική ευθύνη και τις σκέψεις τους σχετικά με αυτή, ενώ αξιολόγησαν και τα πρότυπα συμπεριφοράς τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι άνθρωποι που είχαν αυτό που οι ερευνητές ονόμαζαν «υπερβολικό αίσθημα ευθύνης» είχαν επίσης αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συμπεριφορών που μοιάζουν με ΙΨΔ ή ΓΑΔ.

Υψηλό αίσθημα ευθύνης Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει